Τρποι παραγγελας

 • Παραγγελα απ το web site μας www.onlinepetshop.gr
  Βρετε τα προντα που σας ενδιαφρουν μσω των μηχανισμν αναζτησης απ τις διφορες θεματικς σελδες. Πατστε στο σνδεσμο [Στο καλθι] δπλα στο προν που σας ενδιαφρει και αυτ θα μπει στο ηλεκτρονικ καλθι αγορν σας. ταν τελεισετε τις επιλογς σας πατστε στο σνδεσμο [ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ] που βρσκεται κτω απ την λστα προντων που χετε στο καλθι σας και θα περσετε σε ασφαλ σνδεση που θα σας ζητηθε να ορσετε τρπο πληρωμς και αποστολς.

 • Τηλεφωνικ στο 210-8660113 εργσιμες ημρες και ρες.

 • Απ το κατστημ μας στην διεθυνση που θα βρετε στη σελδα επικοινωνας.

Τρποι πληρωμς

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

  Μπορετε να πληρσετε για την παραγγελα σας με αντικαταβολ μετρητος στον Courier που θα σας παραδσει τα προντα στην διεθυνση αποστολς που μας χετε δηλσει. Για την αντικαταβολ χρενεστε τα ξοδα αντικαταβολς που εναι πγιο ποσ που ορζεται απ την εταιρα Ταχυμεταφορς και δεν εξαρτται απ το συνολικ ψος της παραγγελας σας. Για παραγγελες εντς Αττικς που γνονται με δικ μας μσο δεν υπρχουν ξοδα αντικαταβολς.

 2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

  Αν διαθτετε πιστωτικ κρτα MasterCard VISA μπορετε να τη χρησιμοποισετε με ασφλεια μσα απ το www.onlinepetshop.gr και του Ασφαλος Περιβλλοντος της Τρπεζας Πειραις.

  Η διαδικασα εξφλησης μσο πιστωτικν καρτν καλπτεται απ τις πιο σγχρονες προδιαγραφς ασφλειας και πραγματοποιεται μσο του secure server της Τρπεζας Πειραις.

  Συγκεκριμνα για τις αγορς σας μσο πιστωτικς κρτας σας ενημερνουμε τι :

  Κατ την επιβεβαωση αγορς μσω πιστωτικς κρτας, μεταφρεστε αυτματα στο ασφαλς περιβλλον της Τρπεζας Πειραις, σχετα με τον φορα κδοσης της κρτας σας.

  Καννα στοιχεο της κρτας σας που πληκτρολογετε δεν κρατεται αλλ και οτε γνεται γνωστ στο www.onlinepetshop.gr


 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

  Μπορετε να καταθτετε τα χρματα για τις παραγγελες σας σε ναν απ τους λογαριασμος της onlinepetshop.gr:

  Τρπεζα Πειραις, Λογαριασμς ΙΒΑΝ: GR94 0172 0670 0050 6704 1248 276
  Ονοματεπνυμο δικαιοχου: Eιρνη Κραλ

  Εθνικ τρπεζα, Λογαριασμς ΙΒΑΝ: GR7201101680000016862219207
  Ονοματεπνυμο δικαιοχου: Eιρνη Κραλ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετ την κατθεση χρημτων παρακαλομε στελτε μας τo καταθετριο στο φαξ 211-8660113 να μας ενημερσετε μσω email αποστλλοντς μας τον αριθμ κατθεσης.


Τρποι αποστολς

To onlinepetshop.gr αποστλλει τα εμπορεματα που χετε επιλξει, με ιδικτητο μεταφορικ μσο εντς Αττικς και μσω ΕΛ.ΤΑ. στην υπλοιποη Ελλδα. Το ακριβς ποσ για τη μεταφορ των προντων αναφρεται ρητ στη σελδα της παραγγελας και υπολογζεται βσει του συνολικο βρους των προντων της παραγγελας.

Μπορετε επσης να επιλξετε την αποστολ μσω ACS COURIER  ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αλλ θα πρπει να υπολογσετε μνοι σας το κστος μεταφορς βσει του συνολικο βρους των προντων της παραγγελας σας (αναγρφεται στο καλθι αγορν). Το onlinepetshop.gr δεν συνυπολογζει τα ξοδα μεταφορς στο συνολικ κστος παραγγελας εν τα ξοδα αποστολς εξοφλονται στον Courier που θα κνει την παρδοση των προντων, ανεξρτητα απ τον τρπο πληρωμς που επιλξατε.

Εγγηση και επιστροφς

χετε το δικαωμα να επιστρψετε τα προντα που αγορσατε και να ζητσετε την αντικατσταση τους

α) σε λες τις περιπτσεις στις οποες με αποδεδειγμνη υπαιτιτητα του onlinepetshop.gr πουλθηκαν λανθασμνα προντα προντα κακς και ελαττωματικς ποιτητας (λθος στην λψη της παραγγελας, στην τιμολγηση, στην αποστολ, κατεστραμμνα κατ την μεταφορ, με κακ συσκευασα κ.λ.π.) και
β) σε λες τις περιπτσεις στις οποες υπρξε πρβλημα / πραγματικ ελττωμα στο προν (λειτουργας ποιτητας) το οποο καλπτει η εγγηση του προντος και εφσον το προν καλπτεται απ εγγηση κατασκευαστ.

Σε λες τις περιπτσεις αυτς, ο πελτης χει την επιλογ ετε εξ αρχς να μην αποδεχτε την παραλαβ του προντος ετε, αφο χει παραλβει, να επιστρψει το προν, εντς 20 ημερν απ την ημρα της παρδοσης.

Σε κθε περπτωση τα προντα πρπει να επιστρφονται σε ριστη κατσταση, στην κατσταση που παρελφθησαν απ τον πελτη, πλρη και χωρς φθορς και η συσκευασα του προντος να εναι αυτ που κανονικ συνοδεει το προν και να εναι σε ριστη κατσταση. Σε περπτωση που δεν επιστραφον εντς 20 ημερν ττε το κατστημα δναται να μην αποδεχτε την ποια επιστροφ και την αντικατσταση. Σε κθε περπτωση και για λες τις ανωτρω περιπτσεις το αντατο χρονικ περιθριο επιστροφς για αντικατσταση δεν δναται να παραταθε πραν των εκοσι (20) ημερολογιακων ημερν απ την ημερομηνα παραλαβς. Επιπλον, για λες τις περιπτσεις θα πρπει το προν προς αντικατσταση να συνοδεεται απαρατητα με λα τα γγραφα τα οποα συνδευαν το προν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικς κ.ο.κ). Πριν απ κθε επιστροφ συνσταται να προηγηθε συνεννηση με το Ηλεκτρονικ κατστημα onlinepetshop.gr.

Σε κθε περπτωση η επιστροφ και αντικατσταση εναι εφικτ υπ τις κτωθι προποθσεις:

 • επικοινωνσετε την δια μρα την επομνη εργσιμη ημρα με το Ηλεκτρονικ Κατστημα
 • το προν δεν χει χρησιμοποιηθε
 • το προν συνοδεεται απ λα τα απαρατητα γγραφα, που αποδεικνουν την συναλλαγ (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικς κ.ο.κ)

Συγκεκριμνα:

 • Στην περπτωση που κποιο εδος που παραλβατε εναι προβληματικ μπορετε να φρετε/στελετε το προιν στο κατστημα, που επιβαρνεστε το κστος της μεταφορς. Εφσον το προιν εμφανζει κποιο κατασκευαστικ/ποιοτικ ελττωμα, το αντικαθιστομε αμσως δωρεν
 • Στην περπτωση που σας στελαμε λθος εδος, σας στλνουμε το σωστ και αναλαμβνουμε κθε κστος μεταφορς, παλιο και νου προντος
 • Στην περπτωση που δε σας κνει, μπορετε να το αλλξετε μσα σε 20 ημρες (με την πλρη συσκευασα του), αναλαμβνοντας το κστος της μεταφορς του στο κατστημ μας.